SMS

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość  i wróciła na europejskie mapy. Wówczas Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.  W czerwcu 1989 roku niekomunistyczny Sejm RP ustanowił Święto Niepodległości, które obchodzimy do dziś.