SMS

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom i młodzieży,
tym posłusznym i tym niepokornym
zrodziła wiele cennych owoców.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd i Rada Nadzorcza Jagiellonii Białystok S.S.A.

image002-3

Samych sukcesów na niwie zawodowej i w życiu osobistym,

satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz uśmiechu na co dzień.

 

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej życzy

W imieniu pracowników NZOZ PROMED-SCHOL

Danuta Szotko

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Pana Prezydenta Rafała Rudnickiego i własnym przesyłam Państwu serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niech nie opuszcza Państwa twórczy zapał i radość z wykonywanej pracy. Praca nauczyciela jest trudna i odpowiedzialna, ale satysfakcja, jaką daje, wynagradza wszelkie wysiłki i poświęcenia. Życzę zdrowia i powodzenia w realizacji osobistych zamierzeń.

Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za rzetelną i pełną uczciwości pracę na rzecz uczniów i nauczycieli.

Uczniom życzę, aby na swojej drodze spotykali mądrych nauczycieli, którzy będą dla nich autorytetem.

Wszystkiego najlepszego!

Ewa Mituła

Dyrektor Departamentu Edukacji

Urzędu Miejskiego
kochana wychowawczyni