SMS

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom i młodzieży,
tym posłusznym i tym niepokornym
zrodziła wiele cennych owoców.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd i Rada Nadzorcza Jagiellonii Białystok S.S.A.

image002-3

Samych sukcesów na niwie zawodowej i w życiu osobistym,

satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz uśmiechu na co dzień.

 

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej życzy

W imieniu pracowników NZOZ PROMED-SCHOL

Danuta Szotko