SMS

W dn. 13.05. – 19.05.2018 odbywać się będzie kolejna edycja historycznego projektu polsko-niemieckiego, który jest realizowany przy współpracy nauczycielki języków niemieckiego i rosyjskiego Wioletty Marii Karczewskiej z Paulem Estersem, nauczycielem z Berufkolleg z Neuss – Niemcy. Projekt dofinansowuje Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży. W tym roku weźmie w nim udział 10 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz 3 uczniów z Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia. Opiekunami ze strony polskiej będą Panie – Wioletta Maria Karczewska z naszego liceum i Joanna Danuta Silwonik z ZSOiT.

Projekt polsko-niemiecki pod patronatem PNWM idealnie wpasowuje się w obecną sytuację społeczno-polityczną dotyczącą tematyki związanej z drugą wojną światową, obozami zagłady, czy też odrodzeniem się ruchów nazistowskich na terenie Europy. PNWM dofinansowuje szkoły, które mają partnerów niemieckich, nasza szkoła kolejny raz z sukcesem współpracuje w wielu projektach, w tym międzynarodowych, z szkołą w Neuss/ Kolonia

Dzięki realizacji tego projektu, młodzież polsko-niemiecka w trakcie zajęć warsztatowych, realizowanych metodami  aktywizującymi, zwiedzaniem miejsc historycznych, nie tylko uczy się historii, ale również tolerancji względem drugiego człowieka, bycia Europejczykiem, pozbawia się uprzedzeń względem innego narodu, jednostki, wzrasta  motywacja młodzieży do nauki języków obcych, otwarcia się na drugiego człowieka. Projekt rozwija tolerancję, przyczynia się do zawierania przyjaźni polsko-niemieckiej, co w perspektywie czasu będzie służyć wielu pokoleniom Polaków i Niemców.

Tematem tego spotkania jest: „ Europa 2018”, co oznacza, że będziemy naszych polsko-niemieckich uczniów edukować w historii Polski, Niemiec i innych krajów europejskich od drugiej wojny światowej, poprzez rozwój „Solidarności” i jej wpływu na bezkrwawe rewolucje w Europie do czasów współczesnych.

Dzięki wieloletniej współpracy ze szkołą w Neuss/ Niemcy projekt cieszy się zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

Wioletta Maria Karczewska