SMS

Egzamin odbywać się będzie w sali 307. Na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis i legitymację szkolną. Na egzaminie z matematyki każdy uczeń powinien mieć linijkę.

 

18 grudnia 2018 r. – egzamin z języka polskiego

1 lekcja odbywa się zgodnie z planem lekcji.
855 – 1055 – Egzamin z zakresu języka polskiego (120 min).
5, 6, 7 lekcja odbywa się zgodnie z planem.

 

19 grudnia 2018 r. – egzamin z matematyki

1 lekcja odbywa się zgodnie z planem lekcji.
855 – 1035 – Egzamin z matematyki (100 min).
4, 5, 6, 7 lekcja odbywa się zgodnie z planem.

 

20 grudnia 2018 r. – egzamin z języka angielskiego

1 lekcja odbywa się zgodnie z planem lekcji.
855 – 1025 Egzamin z zakresu języka angielskiego (90 min).
4, 5, 6, 7 lekcja odbywa się zgodnie z planem.