SMS

To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”

26 kwietnia 2019 roku odbyła się uroczystość pożegnania pierwszych absolwentów szkoły. Uroczystą akademię zaszczycili swą obecnością goście w osobach Pani Agnieszki Syczewskiej, Pana Sławomira Kopczewskiego i Pana Ryszarda Karalusa. Wiele ciepłych słów do opuszczających szkołę abiturientów skierowali: pani Dyrektor Barbara Skowrońska oraz przybyli goście. Wręczono świadectwa, nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie i życiu szkoły. Było wiele śmiechu, wspomnień, kwiaty i pamiątkowe upominki.

Gratulujemy!

2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a