SMS

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” zamieszczonego na stronie internetowej Bezpieczna Szkoła + (podpunkt 2):

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Dokument ten stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkołach i placówkach wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów.


Jednocześnie informujemy o dostępnych numerach telefonów:

  • Infolinia dla nauczycieli i rodziców : 800 100 100
  • Infolinia dla uczniów: 116 111
  • Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży: 507 832 741

 

Swoje problemy mogą również zgłosić dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi. Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia) w godz. 19:00 – 21:00.