Dokumenty Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

 

Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej

 

Statut Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

Zmiany w Statucie Liceum

Szkolne plany nauczania dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku
KLASA 8
KLASA 3 Gimnazjum
Szkolne plany nauczania dla Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku
KLASA II
KLASA III