Dokumenty Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

Statut Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

Statut Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

ROK SZKOLNY 2016/2017

 DLA  GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JAGIELLONIA W BIAŁYMSTOKU

Liczba tygodni dydaktycznych przyjęta do obliczenia łącznego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych w trzyletnim okresie nauczania: 33

Rodzaj obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wg ramowego planu nauczania w publicznych gimnazjach) Tygodniowy wymiar godzin dla poszczególnych klas Tygodniowy wymiar godzin dla klas I-III Wymiar godzin zajęć w trzyletnim okresie nauczania (tyg. wymiar godz. dla klas I-III x liczba tygodni dydaktycznych)
Klasa I 2016/2017 Klasa II 2017/2018 Klasa III 2018/2019
1.  Język polski 5 4 5 14 462
 2.  Język angielski  3  3 3 9 297
 3.  Język niemiecki/rosyjski  2  2  2  6  198
 4.  Muzyka  –  1  –  1  33
 5.  Plastyka  –  –  1  1  33
 6.  Historia  2  2  2  6  198
 7.  Wiedza o społeczeństwie  –  1  1  1  66
 8.  Geografia  1  2  1  4  132
 9.  Biologia  2  1  1  4  132
 10.  Chemia  2  1  1  4  132
 11.  Fizyka  1  2  1  4  132
 12.  Matematyka  5  4  4  13  429
 13.  Informatyka  –  2  2  66
 14.  Wychowanie fizyczne  4  4  4  12  396
 15.  Edukacja dla bezpieczeństwa  –  –  1  1  33
 16.  Zajęcia artystyczne – muzyczne  1  1  2  66
 17.  Zajęcia techniczne  –  1  1  2  66
 18.  Zajęcia z wychowawcą  1  1  1  3  99
 RAZEM   29  30  31  90  2970
Łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w trzyletnim okresie nauczania (wymiar godzin poszczególnych zajęć w trzyletnim okresie nauczania x liczba tygodni dydaktycznych):
Inne zajęcia obowiązkowe:
 1.  Religia/etyka  2  2 2  6  198
 2.  WDŻ  0,5  0,5 0,5  1,5  49,5
 3. Ukierunkowane zajęcia z piłki nożnej  12  12  12  36  1188

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

ROK SZKOLNY 2016/2017

 DLA  LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JAGIELLONIA W BIAŁYMSTOKU

Liczba tygodni dydaktycznych przyjęta do obliczenia łącznego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych w trzyletnim okresie nauczania: 30

Rodzaj obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wg ramowego planu nauczania w publicznych gimnazjach) Liczba godzin w danym roku Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu kształcenia
Klasa I 2016/2017 Klasa II 2017/2018 Klasa III 2018/2019
1.  Język polski 4 4 4 12 360
 2.  Język angielski  3  3 3 9 270
 3.  Język niemiecki/rosyjski  2  2  2  6  180
 4.  Wiedza o kulturze  1  –  –  1  30
 5.  Historia  2  –  –  2  60
 6.  Wiedza o społeczeństwie  1  –  –  1  30
 7.  Podstawy przedsiębiorczości  2  – 2 60
 8.  Geografia  1  –  –  1  30
 9.  Biologia  1  –  – 1  30
 10.  Chemia  1  –  – 1  30
 11.  Fizyka  1  –  – 1  30
 12.  Matematyka  4  3 3  10  300
 13.  Informatyka  1  –  1  30
 14.  Wychowanie fizyczne  3  3  3  9  270
 15.  Edukacja dla bezpieczeństwa  1  –  –  1  30
 16.  Godz. z wychowawcą  1  1 1  3  90
 Łączna liczba godzin  29  16  16  61  1830
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
1. Język angielski  –  3 3  6  180
2. Matematyka  1  4 4  9  270
3. Biologia/Geografia  –  5  6 11  330
 Łączna liczba godzin  29  16  16  61  1830
Przedmioty uzupełniające
1. Historia i społeczeństwo  –  4  –  4 120
 Łączna liczba godzin  –  4  –  4  120
 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych  30  32  29 91  2730
Inne zajęcia obowiązkowe
1. Wych. do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5  1,5  45
2. Religia/etyka  2  2 2  6  180
3. Specjalistyczne zajęcia z piłki nożnej  13  13  13  39  1170