Placówki wspierające dzieci, młodzież

TELEFON ZAUFANIA dla dzieci i młodzieży – 116 111

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Białystok, ul. Piotrkowska 2A, tel: 85  755 53 50

email: www.ppp1bial.strona.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznadla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

Białystok, ul. Mickiewicza 31/2, tel: 85 732  86 66

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych

Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel./fax. 85 744 52 24/ 85 744 50 26

email: etap@stowarzyszeniedroga.pl

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA

Białymstok, ul. Gen. F. Kleeberga 8, Białystok, tel./fax: 85 652 54 94, 690 955 000

e-mail: cdpbialystok@centrum-klanza.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)

Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28

Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna

Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8, tel. 85 651 65 64