„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – on stara się zobaczyć ich dusze”

Barbara Cage

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Liceum Mistrzostwa Sportowego stanowią doświadczeni i znakomicie przygotowani nauczyciele – specjaliści w swoich dziedzinach. Mają bardzo duże doświadczenie w pracy z uczniami wyczynowo uprawiającymi sport, szanują ich zaangażowanie w trening. Jest to sprawdzony zespół kreatywnych, pełnych pasji i ciepła pedagogów dbających o przyjazną atmosferę w szkole. W swojej pracy wykorzystują takie metody i formy nauczania, które gwarantują kształcenie na najwyższym poziomie.

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Skowrońska

Dyrektor ds. sportowych

mgr Sławomir Kopczewski

mgr Hubert Bajko – plastyka

mgr Tomasz Bernatowicz – wychowanie fizyczne, ukierunkowane zajęcia sportowe

mgr Wojciech Brański – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Julitta Bufal – język rosyjski

 mgr Iwona Frankowska – chemia

mgr Wioletta Maria Karczewska – język niemiecki , język rosyjski, wychowawca klasy 8 SP

mgr Małgorzata Kiluk – pedagog

mgr ks.  Marek Kowalczuk – religia katolicka

mgr Dariusz Mrowiński – zajęcia techniczne

mgr Elżbieta Olszewska – informatyka

mgr Przemysław Papiernik -wychowanie fizyczne, ukierunkowane zajęcia sportowe

mgr Iwona Samotik – biologia, geografia, wychowawca klasy 3 gimnazjum

mgr  Joanna Seredyńska – historia, wiedza o społeczeństwi

mgr Dariusz Sulima – religia prawosławna

mgr Patrycja Szajowska – język angielski

mgr Bogusława Tomczuk – język polski

mgr Jolanta Trofimiuk – fizyka

mgr Ewa Werder – język polski

mgr Barbara Wilczewska – matematyka

mgr Anetta Żebrowska – biblioteka

mgr Hubert Bajko – wiedza o kulturze

mgr Wojciech Brański – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Buda – geografia

mgr Julitta Bufal – język rosyjski

 mgr Beata Falkowska – historia i społeczeństwo, wychowawca klasy 2 LO

mgr Anna Fedeńczuk – język angielski

mgr Iwona Frankowska – chemia

mgr Maria Górska – matematyka

mgr Wioletta Maria Karczewska – język niemiecki

mgr Małgorzata Kiluk – pedagog

mgr Wojciech Kobeszko – wychowanie fizyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe

mgr ks. Marek Kowalczuk – religia katolicka

 

mgr Krystyna Malinowska – geografia

mgr Katarzyna Niemancewicz – matematyka

mgr Elżbieta Olszewska – informatyka

mgr Anna Orłowska-Zdanowicz – język angielski

mgr Dorota Sakowicz – język angielski

mgr Iwona Samotik – biologia,

mgr Elżbieta Sawicka – język polski

mgr Joanna Seredyńska – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, wychowawca klasy 3 liceum

mgr Jolanta Trofimiuk – fizyka

mgr Ewa Werder – język polski, wychowawca klasy 1 liceum

mgr Magda  Wiśniewska – Kuźma – podstawy przedsiębiorczości

mgr Robert Wójcik – wychowanie fizyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe

mgr Aneta Żebrowska – biblioteka