„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – on stara się zobaczyć ich dusze”

Barbara Cage

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Liceum Mistrzostwa Sportowego stanowią doświadczeni i znakomicie przygotowani nauczyciele – specjaliści w swoich dziedzinach. Mają bardzo duże doświadczenie w pracy z uczniami wyczynowo uprawiającymi sport, szanują ich zaangażowanie w trening. Jest to sprawdzony zespół kreatywnych, pełnych pasji i ciepła pedagogów dbających o przyjazną atmosferę w szkole. W swojej pracy wykorzystują takie metody i formy nauczania, które gwarantują kształcenie na najwyższym poziomie.

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Skowrońska

Dyrektor ds. sportowych

mgr Sławomir Kopczewski

mgr Andrzej Bagiński – religia katolicka

mgr Hubert Bajko – zajęcia artystyczne, muzyka

mgr Tomasz Bernatowicz – wychowanie fizyczne, ukierunkowane zajęcia sportowe

mgr Julitta Bufal – język rosyjski

mgr Iwona Frankowska – chemia

mgr Maria Górska – matematyka

mgr Renata Kaczyńska-Łuba – plastyka

mgr Wioletta Maria Karczewska – język niemiecki , język rosyjski, wychowawca klasy 7 SP

mgr Małgorzata Kiluk – pedagog

mgr Dariusz Mrowiński – zajęcia techniczne

mgr Elżbieta Olszewska – informatyka

mgr Przemysław Papiernik – wychowanie fizyczne, ukierunkowane zajęcia sportowe

mgr Dorota Sakowicz – język angielski

mgr Iwona Samotik – biologia, geografia, wychowawca klasy 2 gimnazjum

mgr Elżbieta Sawicka – język polski

mgr  Joanna Seredyńska – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Maciej Siąkała – matematyka

mgr Patrycja Szajowska – język angielski

mgr Agnieszka Tarasiuk – doradztwo zawodowe

mgr Jolanta Trofimiuk – fizyka

mgr Ewa Werder – język polski

mgr Magda Wiśniewska-Kuźma – przygoda z ekonomią

mgr Aneta Żebrowska – biblioteka

mgr Andrzej Bagiński – religia katolicka

mgr Hubert Bajko – wiedza o kulturze

mgr Wojciech Brański – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Buda – geografia

mgr Julitta Bufal – język rosyjski

mgr Iwona Frankowska – chemia

mgr Wioletta Maria Karczewska – język niemiecki

mgr Małgorzata Kiluk – pedagog

mgr Wojciech Kobeszko – wychowanie fizyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe

mgr Tomasz Kulhawik – wychowanie fizyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe

mgr Katarzyna Niemancewicz – matematyka

mgr Elżbieta Olszewska – informatyka

mgr Anna Orłowska-Zdanowicz – język angielski

mgr Dorota Sakowicz – język angielski

mgr Iwona Samotik – biologia

mgr Elżbieta Sawicka – język polski, wychowawca klasy 1 liceum

mgr Joanna Seredyńska – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, wychowawca klasy 2 liceum

mgr Maciej Siąkała – matematyka

mgr Jolanta Trofimiuk – fizyka

mgr Magda Wiśniewska – podstawy przedsiębiorczości

mgr Aneta Żebrowska – biblioteka