„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – on stara się zobaczyć ich dusze”

Barbara Cage

Grono pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Mistrzostwa Sportowego stanowią doświadczeni i znakomicie przygotowani nauczyciele – specjaliści w swoich dziedzinach. Mają bardzo duże doświadczenie w pracy z uczniami wyczynowo uprawiającymi sport, szanują ich zaangażowanie w trening. Jest to sprawdzony zespół kreatywnych, pełnych pasji i ciepła pedagogów dbających o przyjazną atmosferę w szkole. W swojej pracy wykorzystują takie metody i formy nauczania, które gwarantują kształcenie na najwyższym poziomie.

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Skowrońska

Dyrektor ds. sportowych

mgr Sławomir Kopczewski

mgr Hubert Bajko – zajęcia artystyczne

mgr Iwona Frankowska – chemia

mgr Wioleta Maria Karczewska – język niemiecki , język rosyjski

mgr Aneta Żebrowska – biblioteka

mgr Małgorzata Kiluk – pedagog

mgr Przemysław Papiernik – wychowanie fizyczne, ukierunkowane zajęcia sportowe

mgr Agata Radzajewska – fizyka

mgr Dorota Sakowicz – język angielski

mgr Iwona Samotik – biologia, geografia, wychowawca klasy

mgr Elżbieta Sawicka – język polski

mgr Maciej Siąkała – matematyka

mgr Joanna Seredyńska – historia

mgr Katarzyna Głuch – Sądel – religia katolicka

mgr Igor Dacewicz – religia prawosławna

mgr Hubert Bajko – wiedza o kulturze

mgr Wojciech Brański – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Frankowska – chemia

mgr Wioleta Maria Karczewska – język niemiecki , język rosyjski

mgr Małgorzata Kiluk – pedagog

mgr Elżbieta Olszewska – informatyka

mgr Agata Radzajewska – fizyka

mgr Aneta Sasinowska – język polski

mgr Iwona Samotik – biologia, geografia

mgr Katarzyna Głuch – Sądel – religia katolicka

mgr Maciej Siąkała – matematyka

mgr Joanna Seredyńska – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy

mgr Samuel Tomar – wychowanie fizyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe

mgr Anna Orłowska- Zdanowicz – język angielski

mgr Magda Wiśniewska – podstawy przedsiębiorczości

mgr Aneta Żebrowska – biblioteka