Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do klasy czwartej na rok szkolny 2018/2019

Specjalność piłka nożna chłopców i dziewcząt

Ważne!

Nabór do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: – od 9 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły -> podanie sp
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie na testy sp
  • Karta informacyjna kandydata -> KARTA INFO. KANDYDATA.sp
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

 

Testy sprawnościowe – 6 czerwca 2018 r. godz. 10:00 – 12:00  Test sprawności

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 11 czerwca 2018 r. godz. 15.00 

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie oryginałów świadectw promocyjnych i kart zdrowia do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych – 6 lipca 2018 r. godz. 15.00 

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

15-472 Białystok

Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl