Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do klasy siódmej i drugiej gimnazjum na rok szkolny 2017/2018

Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!

Nabór do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: – od 3 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły -> podanie sp
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie na testy sp
  • Karta informacyjna kandydata -> KARTA INFO. KANDYDATA.sp
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

 

Testy sprawnościowe – 9 maja 2017 r. godz. 16:00 – 19:00 – klasa VII, klasa II gimnazjum

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku przy Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 – boisko ze sztuczną nawierzchnią

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy:

Klasa VII – Tomasz Bernatowicz – 604 113 684

Klasa II gimnazjum – Przemysław Papiernik – 609 501 759

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 24 maja 2017 r. godz. 15.00

Lista znajduje się poniżej.

Lista rocznik 2004 – pozytywny wynik testów

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie oryginałów świadectw promocyjnych i kart zdrowia do 30 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 4 lipca 2017 r. godz. 15.00 – Lista poniej:

Lista rocznik 2004 – zakwalifikowani

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 7 lipca 2017r. godz. 15.00

Lista rocznik 2004 – przyjęci i nieprzyjęci

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

15-743 Białystok

Wierzbowa 7

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl