Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do klasy czwartej na rok szkolny 2019/2020

Specjalność piłka nożna chłopców i dziewcząt

Ważne!

Nabór do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: – od 25 lutego 2019 r. do 21 maja 2019 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły -> podanie sp 2019
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie na testy sp
  • Karta informacyjna kandydata -> Karta info sp 2019
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

 

Testy sprawnościowe  22 maja 2019 r.  godz. 10:00.

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku bocznym Stadionu Miejskiego, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 10 czerwca 2019 r. 

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie oryginałów świadectw promocyjnych i kart zdrowia do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych – 12 lipca 2019 r. godz. 15.00 

Lista osób przyjętych ——-> Przyjęci do SP

 

 

regulamin rekrutacji SP 2019

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

15-472 Białystok

ul. Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl