Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

L.p. Data Dzień tygodnia Godzina Wydarzenie
1. 1 września Czwartek 12:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2. do 9 września piątek Dostarczenie do dyrektora: planów pracy zespołów przedmiotowych, informacji o planowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych i ich przewidywanych terminach
3. do 16 września piątek Diagnoza wstępna – testy poziomujące i kompetencji w klasie I gimnazjum i liceum z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki
4. 14 września środa 17:00 Zebranie Rady Pedagogicznej
5. 23 września piątek 17:00 Ślubowanie Uczniów klasy pierwszej gimnazjum i liceum.
Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów Statutu Szkoły. Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców z wychowawcami w
wyznaczonych salach
6. 13 października czwartek Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
7. 14 października piątek Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
8. 31 października poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9. 1 listopada wtorek Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny
10. 10 listopada czwartek Szkolne obchody Święta Niepodległości
11. 11 listopada piątek Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny
12. 18 listopada piątek Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów gimnazjum i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
13. 19 grudnia poniedziałek Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w GMSJ i LMSJ przewidywanych śródrocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania
14. 20 grudnia wtorek Poinformowanie rodziców klas GMSJ i LMSJ o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania
15. 22 grudnia czwartek Jasełka Bożonarodzeniowe, wigilie klasowe
16. 23-30 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
17. 2-5 stycznia Dni wolne od zajęć dydaktycznych
18. 6 stycznia piątek Trzech Króli
19. 19 stycznia czwartek Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr
20. 20 stycznia piątek Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze
21. 23 stycznia – 3 lutego Ferie zimowe
22. 10 lutego piątek 17:00  Zebranie z rodzicami uczniów gimnazjum i liceum – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania
 23.  1 marca  środa  Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 24.  16 marca  czwartek  Dzień otwarty szkoły
 25.  Rekolekcje wielkopostne, podczas których odbędą się sprawdziany dyrektorskie w formie sprawdzianu gimnazjalnego i matury próbnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki
 26.  13-18 kwietnia  Wiosenna przerwa świąteczna
 27.  28 kwietnia  piątek  Szkolne obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja
 28.  1 maja  poniedziałek  Święto Pracy – dzień wolny
 29. 2 maja wtorek  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 30.  3 maja  środa  Święto konstytucji 3 Maja – dzień wolny
 31.  4-5 maja  czwartek, piątek  Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 32.  8 maja  poniedziałek  Wycieczka plenerowa uczniów GMSJ i LMSJ
 33.  12 maja  piątek  17:00  Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów gimnazjum i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
 34.  2 czerwca  piątek  Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w GMSJ i LMSJ przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania
 35.  2 czerwca  piątek  Poinformowanie rodziców klas  GMSJ i LMSJ  o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania
 36.  14 czerwca  piątek  Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
 37.  15 czerwca  czwartek  Boże Ciało – dzień wolny
 38.  16 czerwca  piątek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 39.  20 czerwca  wtorek  Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017
 40.  22 czerwca  czwartek  Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas
 41.  23 czerwca  piątek  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017