Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Lp. Data Dzień tygodnia Godzina Wydarzenie
1. 3 września poniedziałek 13:15 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2. do 14 września piątek   Dostarczenie do dyrektora: planów pracy zespołów przedmiotowych, informacji o planowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych i ich przewidywanych terminach
3. do 14 września piątek   Diagnoza wstępna – testy poziomujące i kompetencji w klasie I liceum z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki
4. 17 września poniedziałek 16:00 Zebranie Rady Pedagogicznej
5. 28 września piątek 17:00 Ślubowanie Uczniów klasy pierwszej liceum.Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów.Po spotkaniu ogólnym zebranie Rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach
6. 12 października piątek   Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
7. 14 października niedziela   Dzień Edukacji Narodowej
8. 1 listopada czwartek   Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny
9. 2 listopada piątek   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11. 9 listopada piątek   Szkolne obchody Święta Niepodległości
12. 11 listopada niedziela   Narodowe Święto Niepodległości
13. 12 listopada poniedziałek   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14. 20 – 23 listopada     Próbne egzaminy maturalne
15. 23 listopada piątek 17 Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
16. 3 – 5 grudnia poniedziałek, wtorek, środa   Próbne egzaminy gimnazjalne
17. 14 grudnia wtorek   Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w SPMSJ, GMSJ i LMSJ przewidywanych śródrocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania
18. 18 – 20 grudnia wtorek, środa, czwartek   Próbne egzaminy ósmoklasisty
19. 19grudnia środa   Ogólnoszkolne wigilijne spotkanie Bożonarodzeniowe
20. 21 grudnia piątek   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21. 22 – 31 grudnia     Zimowa przerwa świąteczna
22. 1 stycznia wtorek   Nowy Rok
23. 6 stycznia niedziela   Trzech Króli
24. 7 stycznia poniedziałek   Boże Narodzenie wyznawców prawosławia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25. 11 stycznia piątek   Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr
26. 11 stycznia piątek 16:30 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze
27. 14 – 18 stycznia     Zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i liceum – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania
28. 21 stycznia – 3 lutego     Ferie zimowe
29. 1 marca piątek   Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
30. 21 marca czwartek   Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasie maturalnej
31. 22 marca piątek 17:00 Zebranie rodziców uczniów klasy maturalnej – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
32. 25 – 27 marca poniedziałek, wtorek, środa   Próbny egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny i maturalny
33. 25 – 27 marca poniedziałek, wtorek, środa   Rekolekcje wielkopostne
34. 10 – 12 kwietnia Środa, czwartek, piątek 9:00 Egzamin gimnazjalny
35. 15 – 17 kwietnia Poniedziałek, wtorek, środa 9:00 Egzamin ósmoklasisty
36. 17 kwietnia środa Do 14:00 Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasie maturalnej
37. 17 kwietnia środa 14:30 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna końcowa uczniów klasy maturalnej oraz przypomnienie procedur maturalnych
38. 18 – 23 kwietnia     Wiosenna przerwa świąteczna
39. 26 kwietnia piątek 10:00 Zakończenie roku szkolnego klasy 3 LO
40. 29 – 30 kwietnia Poniedziałek, wtorek   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
41. 1 maja środa   Święto Pracy – dzień wolny
42. 2 maja czwartek   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
43. 3 maja piątek   Święto konstytucji 3 Maja – dzień wolny
44. 6 – 25 maja     Egzaminy maturalne
45. 16 maja czwartek   Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w szkole podstawowej i liceum
46. 16 maja czwartek 17 Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
47. 14 czerwca piątek   Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
48. 14 czerwca piątek   Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019
49. 19 czerwca środa   Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas
50. 20 czerwca czwartek   Boże Ciało – dzień wolny
51. 21. czerwca piątek   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019