Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

L.p. Data Dzień tygodnia Godzina Wydarzenie
1. 4 września poniedziałek 11:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2. do 15 września piątek Dostarczenie do dyrektora: planów pracy zespołów przedmiotowych, informacji o planowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych i ich przewidywanych terminach
3. do 15 września piątek Diagnoza wstępna – testy poziomujące i kompetencji w klasie VII i I liceum z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki
4. 22 września piątek 16:00 Zebranie Rady Pedagogicznej
5. 22 września piątek 17:00 Ślubowanie Uczniów klasy siódmej i pierwszej liceum.
Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów. Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach
6. 13 października piątek Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
7. 14 października sobota Dzień Edukacji Narodowej
8. 1 listopada środa Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny
9. 2-3 listopada czwartek-piątek Dni wolne od zajęć dydaktycznych
10. 10 listopada piątek Szkolne obchody Święta Niepodległości
11. 11 listopada sobota Narodowe Święto Niepodległości
12. 17 listopada piątek  17:00 Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
13. 19 grudnia wtorek Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w SPMSJ, GMSJ i LMSJ przewidywanych śródrocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania
14. 19 grudnia wtorek  Jasełka Bożonarodzeniowe, wigilie klasowe
15. 23-31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
16. 1 stycznia  poniedziałek Nowy Rok
17. 6 stycznia  sobota Trzech Króli
18. 8 stycznia poniedziałek Boże Narodzenie wyznawców prawosławia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19. 17 stycznia środa Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr
20. 19 stycznia piątek Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze
21. 23 stycznia – 4 lutego Ferie zimowe
22. 9 lutego piątek 17:00  Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania
 23.  1 marca  czwartek  Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 24.  marzec  Próbny egzamin gimnazjalny i maturalny
 25.  marzec  Rekolekcje wielkopostne
 26.  29 marca – 3 kwietnia  Wiosenna przerwa świąteczna
 27.  30 kwietnia  poniedziałek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 28.  1 maja  wtorek  Święto Pracy – dzień wolny
 29. 2 maja środa  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 30.  3 maja  czwartek  Święto konstytucji 3 Maja – dzień wolny
 31.  4, 7, 8 maja  piątek, poniedziałek, wtorek  Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 32.  18 maja  piątek  17:00  Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
 33.  18 maja  piątek  Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w SPMSJ, GMSJ i LMSJ przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania
 34.  31 maja  czwartek  Boże Ciało – dzień wolny
 35.  1 czerwca  piątek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 36.  19 czerwca  wtorek  Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
 37.  20 czerwca  środa  Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018
 38. 21 czerwca wtorek Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas
 39.  22 czerwca    piątek  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018