ORGANIZCJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1. 2 września

poniedziałek

13.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2. do 13 września

piątek

Dostarczenie do dyrektora: planów pracy zespołów przedmiotowych, informacji o planowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych i ich przewidywanych terminach
3. do 20 września

piątek

Diagnoza wstępna – testy poziomujące i kompetencji w klasach I liceum z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, biologii lub geografii rozszerzonej
4. 16 września

poniedziałek

16.00

Zebranie Rady Pedagogicznej
5. 27 września

piątek

17.00

Ślubowanie Uczniów klas pierwszych liceum i klasy czwartej SP.

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klasy maturalnej.

Po spotkaniu ogólnym zebranie Rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach.

6. 11 października

piątek

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
7. 14 października

poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8. 31 października

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9. 1 listopada

piątek

Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny
10. 8 listopada

piątek

Szkolne obchody Święta Niepodległości
11. 11 listopada

poniedziałek

Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny
12. 19-21 listopada wtorek, środa, czwartek Próbne egzaminy maturalne
13. 22 listopada

piątek

17.00

Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

14.

19 grudnia

czwartek

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w SPMSJ i LMSJ przewidywanych śródrocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania
15. 19 grudnia

czwartek

Jasełka Bożonarodzeniowe, wigilie klasowe

16 20 grudnia

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17. 21 – 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
18.

1 stycznia

środa

Nowy Rok
19.

2 stycznia

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20.

3 stycznia

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.

6 stycznia

poniedziałek

Trzech Króli

19.

7 stycznia

wtorek

Boże Narodzenie wyznawców prawosławia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.

17 stycznia

piątek

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

21.

17 stycznia

piątek

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze

22.

18 stycznia – 2 lutego

Ferie zimowe

23.

7 lutego

piątek

17.00

Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i liceum – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

24.

2 marca

poniedziałek

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 25.

20 marca

piątek

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasie maturalnej przewidywanych śródrocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

26.

24 – 26 marzec

wtorek, środa, czwartek Próbne egzaminy maturalne
27.

marzec/kwiecień

Rekolekcje wielkopostne

28.

9 kwietnia – 14 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

29.

20 kwietnia

poniedziałek

Wielkanoc wyznawców prawosławia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 30.

22 kwietnia

środa

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasie maturalnej

 31.

22 kwietnia

środa

16.00

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klasy maturalnej

 32.

24 kwietnia

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej
33. 1 maja

piątek

Święto Pracy – dzień wolny

34.. 2 maja

sobota

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

35.

3 maja

niedziela

Święto konstytucji 3 Maja

36.

4,5, 6 maja

poniedziałek, wtorek, środa

Egzaminy maturalne

37. 14 maja

czwartek

17.00

Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i liceum oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

38.

14 maja

czwartek

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w SPMSJ i LMSJ przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania
39. 11 czerwca

czwartek

Boże Ciało – dzień wolny
40. 12 czerwca

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
41. 23 czerwca

wtorek

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
42. 23 czerwca

wtorek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

43. 25 czerwca

czwartek

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas

44. 26. czerwca

piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020