SMS

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie mogą korzystać z konsultacji na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. Uczniowie biorący w nich udział są zobowiązani do zapoznania się z procedurami. Muszą też o chęci uczestnictwa obowiązkowo poinformować nauczyciela dwa dni przed rozpoczęciem zajęć. Brak potwierdzenia udziału będzie skutkował odwołaniem konsultacji.

Pliki do zapoznania się:

  1. HARMONOGRAM
  2. PROCEDURY
  3. DEKLARACJA