Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020:

-dwie klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i jedna dla absolwentów gimnazjum,

-przedmioty rozszerzone we wszystkich klasach: język angielski, matematyka, biologia lub geografia do wyboru,

-specjalność: piłka nożna chłopców.

Ważne!

Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: –od 1 marca 2019 r. do 28 maja 2019 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły -> Podanie lo 2019
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
  • Karta informacyjna kandydata -> Karta info lo 2019
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

 

Testy sprawnościowe 29 maja 2019 r. godz. 14:00 – 16:00 .

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku bocznym Stadionu Miejskiego, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udziela trener:

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 10 czerwca 2019 r. godz. 15.00  

 

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy przyjętych – 12 lipca 2019 r. godz. 15.00 

Lista osób przyjętych ——->  Przyjęci po gimnazjum ,  Przyjęci po szkole podstawowej

 

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

15-472 Białystok

Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl