Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do klasy pierwszej i drugiej na rok szkolny 2017/2018

Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!

Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: –od 3 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły ->podanie-lic
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
  • Karta informacyjna kandydata -> KARTA-INFO.-KANDYDATA.lic
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

 

Testy sprawnościowe – 8 maja 2017 r. godz. 16:00 – 19:00

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku przy Zespole Szkół Mechanicznych
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 – boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy:

Klasa I – Wojciech Kobeszko – 793 312 277

Klasa II – Samuel Tomar – 661 305 084

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 24 maja 2017 r. godz. 15.00 – Lista poniżej:

Lista rocznik 2001 – poytywny wynik testów

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z OKE i kart zdrowia do 30 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 4 lipca 2017 r. godz. 15.00 – Lista poniżej:

Lista rocznik 2001 – zakwalifikowani

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 7 lipca 2017 r. godz. 15.00

Lista rocznik 2001 – przyjęci i nieprzyjęci

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

15-743 Białystok

Wierzbowa 7

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl