Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!

Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Dzień otwarty – 8 kwietnia 2019 r. od godziny 18:30.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: –od 1 marca 2019 r. do 28 maja 2019 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły -> Podanie lo 2019
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
  • Karta informacyjna kandydata -> Karta info lo 2019
  • Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

 

Testy sprawnościowe 29 maja 2019 r. godz. 14:00 – 16:00 .

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udziela trener:

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 7 czerwca 2019 r. godz. 15.00 

Lista osób zakwalifikowanych ——-

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych – 5 lipca 2019 r. godz. 15.00 

Lista osób przyjętych ——-

 

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

15-472 Białystok

Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl