Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do dwóch klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021:

-przedmioty rozszerzone we wszystkich klasach: język angielski i  matematyka, natomiast do wyboru biologia lub geografia lub WOS,

-specjalność: piłka nożna chłopców.

Ważne!

Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: –od 1 marca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły -> Podanie lo 2020
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
  • Karta informacyjna kandydata -> Karta info lo 2020
  • Fotografia w formacie legitymacyjnym, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata oraz fotografia w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5 MB na adres m-legitymacjasms@jagiellonia.pl
  • Wniosek o wydanie mLegitymacji -> mLegitymacja
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

Testy sprawnościowe nowy termin 3 czerwca 2020 r. godz. 11:00

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku Ośrodka Treningowego, ul. Elewatorska 4 w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy:

Hermes Neves Soares – tel. 602 101 474,

Łukasz Tupalski – tel. 693 527 033

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 8 czerwca 2020 r. godz. 15.00   TUTAJ

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

Składanie zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., godz. 15.00 

Lista osób zakwalifikowanych TUTAJ

Ogłoszenie listy przyjętych – 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 TUTAJ

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

Ciepła 40

15-472 Białystok

Informujemy, że nauka w szkole jest płatna.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl