Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia

Ogłasza nabór do dwóch klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021:

-przedmioty rozszerzone we wszystkich klasach: język angielski i  matematyka, natomiast do wyboru biologia lub geografia lub WOS,

-specjalność: piłka nożna chłopców.

Ważne!

Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji  

Składanie następujących dokumentów: –od 1 marca 2020 r. do 28 maja 2020 r.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły -> Podanie lo 2020
  • Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
  • Karta informacyjna kandydata -> Karta info lo 2020
  • Fotografia w formacie legitymacyjnym, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata oraz fotografia w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5 MB na adres m-legitymacjasms@jagiellonia.pl
  • Wniosek o wydanie mLegitymacji -> mLegitymacja
  • Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

Testy sprawnościowe 24 marca 2020 r. godz. 11:00 termin nieaktualny  oraz 5 maja 2020 r. godz. 11:00.

Postępowanie  kwalifikacyjne  odbędzie się  na boisku Ośrodka Treningowego, ul. Elewatorska 4 w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy:

Hermes Neves Soares – tel. 601 101 474,

Łukasz Tupalski – tel. 693 527 033

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 8 czerwca 2020 r. godz. 15.00  

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia do 3 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy przyjętych – 6 lipca 2020 r. godz. 15.00 

Lista osób przyjętych

UWAGA!

 Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

Ciepła 40

15-472 Białystok

Informujemy, że nauka w szkole jest płatna.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

kom. 885-561-598

e-mail: sms@jagiellonia.pl