SMS

2 września podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza miała miejsce uroczystość wręczenia medali „Diligentiae – za pilność”. Medale Diligentiae przyznawane w Białymstoku są od 2004 r., ale ich tradycja ma ponad 230 lat. Ustanowił je król Stanisław August Poniatowski dla uhonorowania najlepszych uczniów szkół Komisji Edukacji Narodowej. Medal otrzymuje uczeń, który dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia.

Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia Maciej Kozłowski i jego wychowawczyni Agnieszka Budrecka oraz uczennica Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia Nadia Krywoszej ze swoją wychowawczynią Patrycją Szajowską.

Tegoroczne nagrody najlepszym uczniom i ich mistrzom wręczył prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!