mLegitymacja

Aby uczeń mógł aktywować Usługę mLegitymacja szkolna muszą być spełnione następujące warunki:

  • należy złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji (rodzice lub pełnoletni uczniowie).
  • przesać zdjęcia w formie elktronicznej na adres: sms@jagiellonia.pl