SMS

Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie z komunikatem MEN, od dnia 19 października 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym. Ta forma pracy będzie realizowana do odwołania. W naszym liceum zajęcia odbywają się online zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem platformy G Suite dla Szkół i Uczelni.