SMS

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego nauczania na odległość informujemy, że zajęcia w naszej szkole będą odbywały się za pośrednictwem platformy e-learningowej Google Classroom oraz przy wykorzystaniu dziennika Librus. Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Zmieniony tryb pracy jest wyzwaniem, które stoi przed całą społecznością szkolną. W tym czasie szkoła pozostaje zamknięta. Wszystkie sprawy prosimy kierować drogą elektroniczną: mail szkoły sms@jagiellonia.pl, poprzez dziennik Librus lub telefonicznie 885-561-598.