SMS

Szanowni Rodzice, Uczniowie.

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 dostawcą posiłków jest bistro „Pieprz i wanilia” https://bistropieprziwanilia.pl

Cena obiadu wynosi 10 zł. Organ prowadzący szkołę dofinansowuje obiady w 50%. W związku z tym koszt dla ucznia wynosi 5 zł. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień, gdzie cena obiadu wynosi 12 zł, a dla ucznia 7 zł.

Warunkiem korzystania z obiadów oferowanych przez szkołę jest wypełnienie i przesłanie na adres mailowy a.matusiak@jagiellonia.pl stosownej deklaracji.

  1. Deklaracja obiady dofinansowane
  2. Deklaracja obiady kontraktowe
  3. Rezygnacja z obiadów

Należność za obiady powinna wpłynąć do 05 – tego każdego miesiąca na konto szkoły.

Numer Konta 10 1140 1775 0000 4794 3900 1001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywienia

PRZELEWY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE W WYZNACZONYCH TERMINACH. Nie wolno przelewać z wyprzedzeniem, np. we wrześniu za październik.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA – odpisy należy zgłaszać w systemie „STOPEREK” –  https://panel160.stoperek.pl

Instrukcja zgłaszania nieobecności dziecka https://smsjagielloniabialystok.stoperek.pl/uploads/pomoc/zglaszanie-nieobecnosci.pdf