Lista podręczników dla klasy V Szkoły Podstawowej

UWAGA!

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej zostaną wyposażeni w podręczniki przez szkołę – proszę nie kupować.

We własnym zakresie kupują Państwo jedynie podręczniki do języka rosyjskiego, niemieckiego i religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

A. Łuczak, A. Murdzek, K. 

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

GWO

867/2/2018

Język angielski

P.Bowen, D. Delaney, 

Team UP Plus dla klasy V

Oxford University Press

822/2/2017 

Język niemiecki

M. Kozubska, E. Krawczyk,
L. Zastąpiło

Ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5 i ćwiczenia

PWN

808/2/2018

Język rosyjski

B. Gawęcka-Ajchel,
A. Żelezik

Stupieni 5

WSiP

381/2/2011/2016

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era 852/2/2018

Plastyka

J. Lukas, K. Onak Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era 903/2/2018

Historia

G. Wojciechowski Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej Nowa Era 877/2/2018

Geografia

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

906/1/2018

Biologia

M. Sęktas, J. Stawarz

Puls życia. Klasa 5

Nowa Era

844/1/2018

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 5.

GWO

780/2/2018

Informatyka

M. Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

847/2/2018

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

295/2/2018

Religia

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Jedność

AZ-21-01/20