Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021

Liceum czteroletnie klasa I

Wersja do pobrania

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia
język polski A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, D. Chemperek Język polski. Oblicza epok. Podręcznik do 1 klasy liceum i technikum. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP Cz. 1: 952/1/2019 Cz. 2 : 952/2/2019
język angielski P. Reilly, A. Grodzicka, A. Tkacz Focus 2 Second Edition Pearson 947/2/2019
język niemiecki A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Koerber Trends 1 + zeszyt ćwiczeń Nowa Era 940/1/2018
język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec Wot i my. Po – nowomu 1 PWN Wydawnictwo Szkolne 978/1/2019
muzyka M. Rykowska, Z. Szałko Muzyka. Zakres podstawowy. Liceum i technikum Operon 1060/2019
historia M. Pawlak, A. Szweda Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1021/1/2019
  wiedza o społeczeństwie               A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz     W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy     Nowa Era   1034/1/2019                
geografia R. Malarz, M. Więckowski         Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy   + obowiązkowo Karty pracy ucznia – Oblicza geografii 1, zakres podstawowy. Autor: K. Maciążek Nowa Era 983/1/2019        
geografia R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh           Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony   + obowiązkowo Maturalne karty pracy – Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony. Autorzy: D. Burczyk, V. Feliniak, B. Marczewska, S. Ropel, J. Soja Nowa Era 973/1/2019          
biologia A. Helmin, J. Holeczek Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nowa Era 1006/1/2019
biologia M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski             Biologia na czasie1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony   + obowiązkowo Maturalne karty pracy – Biologia na czasie 1, zakres rozszerzony. Autorzy:  B. Januszewska-Hasiec, R. Stencel, A. Tyc Nowa Era 1010/1/2019          
chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Nowa Era 994/1/2019
fizyka M. Braun, W. Śliwa Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Nowa Era
1001/1/2019
matematyka W. Babiński, L. Chańko, K. Wej “MATeMAtyka 1”. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era 988/1/2019
informatyka J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.   Nowa Era 990/1/2019  
edukacja dla bezpieczeństwa J. Słoma Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era 960/2019
religia katolicka ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Szczęśliwi, którzy żyją wolnością Jedność AZ-3-01/18

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021

Liceum czteroletnie klasa II A i B

Wersja do pobrania

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia
język polski A. Kalbarczyk, D. Chemperek Język polski. Oblicza epok. Podręcznik do klasy 2 liceum i technikum. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP Cz. 1: 952/3/2020  
  język angielski kl. 2 A           język angielski kl. 2 B   S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, I. Michalak     H. Casey, J. Szuwart   Focus 3 Second Edition         Vision 3 Pearson         Oxford University Press 948/3/2019       986/3/2019
język niemiecki A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A. Ch. Koerber Trends 2 + zeszyt ćwiczeń Nowa Era 940/2/2019
język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec Wot i my. Po – nowomu 2 Język rosyjski dla liceum i technikum   PWN Wydawnictwo Szkolne 978/2/2020
historia A. Kucharski, A. Niewęgłowska Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1021/2/2019
  wiedza o społeczeństwie     L. Czechowska, A. Janicki, K. Święcicki   W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy   Nowa Era 1034/2/2019
podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych Nowa Era 1039/2020/z1
geografia T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh         Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy   + obowiązkowo Karty pracy ucznia – Oblicza geografii 2, zakres podstawowy. Autor: K. Maciążek Nowa Era 983/2/2019        
geografia T. Rachwał, W. Kilar           Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony   + obowiązkowo Maturalne karty pracy – Oblicza geografii 2, zakres rozszerzony. Autorzy: E. Jaworska V. Feliniak, B. Marczewska, S. Ropel, Nowa Era 973/2/2019          
biologia A. Helmin, J. Holeczek Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nowa Era 1006/2/2019
biologia M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski             Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony   + obowiązkowo Maturalne karty pracy – Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony. Autorzy:  D. Kaczmarek, J. Pawłowski, R. Stencel,  Nowa Era 1010/2/2019          
chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Obowiązuje podręcznik z klasy 1 To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Nowa Era 994/1/2019
fizyka M. Braun, W. Śliwa Odkryć fizykę 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Nowa Era
1001/2/2019
matematyka W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha “MATeMAtyka 2”. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era 988/2/2019
informatyka J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. S. Wierzbicki Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.   Nowa Era 990/2/2020  
religia katolicka red. ks. J. Czerkawski, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek Na drogach wiary Jedność AZ-4-03/12

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021

Liceum trzyletnie klasa II G

Wersja do pobrania

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia
język polski Cz. 1: E. Paczoska, Cz. 2: J. Kopciński Przeszłość to dziś. Stentor Cz. 1: 498/3/2013 Cz. 2: 498/4/2013/2016
język angielski H. Casey, J. Szuwart   Vision 3 Oxford University Press 986/3/2019
język niemiecki S. Mróz – Dwornikowska, K. Szachowska Meine Welttour 3 + zeszyt ćwiczeń Nowa Era 753/3/2016
język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec Wot i my. Po – nowomu 2 Podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. PWN Wydawnictwo Szkolne 981/2/2020
geografia 1) R. Malarz, M. Więckowski 2) T. Rachwał 1) Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony 2) Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony Nowa Era 1) 501/1/2012/2015   2) 501/2/2013/2016
biologia 1) M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska i in. 2) F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula i in. 1) Biologia na czasie 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony 2) Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony Nowa Era 1) 564/1/2012/2015   2) 564/2/2013/2016
matematyka W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha “MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era  360/2/2013/2015
    historia i społeczeństwo     T. Maćkowski, I. Janicka     Poznać przeszłość. „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, „Rządzący i rządzeni”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum     Nowa Era     659/1/2013 659/2/2014
religia katolicka red. ks. J. Czerkawski, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek Na drogach wiary Jedność AZ-4-03/12

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021

Liceum trzyletnie klasa III A

Wersja do pobrania

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia
język polski J. Kopciński Przeszłość to dziś 3. Literatura, język, kultura. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna. Stentor 498/5/2014  
język angielski M. Rosińska, L. Edwards Repetytorium dla uczniów liceów i techników.  Poziom podstawowy i rozszerzony (wersja wieloletnia) Macmillan Education   916/2017
język niemiecki S. Mróz – Dwornikowska, K. Szachowska Meine Welttour 3 + zeszyt ćwiczeń Nowa Era 753/3/2016
język rosyjski M. Zybert Nowyj Dialog 3 WSiP 684/3/2014/2015
geografia   T. Rachwał           R. Malarz, M. Więckowski, M. Kupczyk           Oblicza geografii 2. Podręcznik zakres rozszerzony dla szkół ponadgimnazjalnych.         Oblicza geografii 3. Podręcznik zakres rozszerzony dla szkół ponadgimnazjalnych.     Nowa Era             Nowa Era 501/2/2013/2016             501/3/2013  
  biologia   F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko –  Worłowska, W. Zamachowski   Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony   Nowa Era   564/3/2014
matematyka W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska “MATeMAtyka 3”. Podręcznik szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Nowa Era 360/3/2014/2016
religia katolicka Redakcja: Elżbieta Kondrak, ks. dr Jarosław Czerkawski, Bogusław Nosek W bogactwie miłości. Jedność AZ-4-03/12