SMS

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” w wysokości 14000 złotych. Środki zostały wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych do sal szkolnych.