SMS

W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, uczniowie poszczególnych klas spotykają się w wyznaczonej sali z wychowawcą gdzie otrzymają świadectwa.