SMS

Po odbiór świadectw, aneksów i zaświadczeń zapraszamy 11 sierpnia 2020 r (wtorek) od godziny 10.00.
Po świadectwa należy zgłosić się z dowodem tożsamości i (najlepiej) własnym długopisem.
Absolwenci, którzy nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w późniejszym czasie w godzinach
pracy sekretariatu szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19
tj. zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

Do zobaczenia