GLOBAL MONEY WEEK 2022

Światowy Tydzień Pieniądza – Global Money Week (GMW) jest coroczną kampanią informacyjną na rzecz dbania o świadomość finansową i rozwijanie wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych.

Organizatorem kampanii jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy OECD (OECD/INFE). W Polsce instytucją, która organizowała wykłady w ramach kampanii informacyjnej GMW jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach corocznej międzynarodowej kampanii GMW 25 marca 2022 r. uczniowie klas: pierwszej i obu drugich uczestniczyli w webinarze „Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami”. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zagadnieniami m.in. ataków phisingowych z wykorzystaniem SMS, wyłudzaniem danych z kart płatniczych, kodów BLIK, kradzieży tożsamości w mediach społecznościowych czy złośliwego oprogramowania atakującego urządzenia mobilne.