Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.

30.08

poniedziałek

16:00

 • Rada Pedagogiczna „Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022

2.

1.09

środa

12:30

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 przy zachowaniu reżimu sanitarnego
 • Test poziomujący z języka angielskiego dla klasy pierwszej

3.

6.09

poniedziałek

17:30

 • Zdalne spotkania rodziców uczniów z wychowawcami (Google Meet)

4.

8.09

środa

10:35

 • Spotkanie uczniów klasy trzeciej z Dyrekcją Szkoły – omówienie procedur maturalnych

5.

do 10.09

piątek

 • Dostarczenie do dyrektora: planów pracy zespołów przedmiotowych, informacji o planowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych i ich przewidywanych terminach

6.

16.09

czwartek

17:00

 • Zebranie Rady Pedagogicznej

7.

do 30.09

czwartek

 • Diagnoza wstępna – testy poziomujące i kompetencji w klasach I liceum z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, biologii lub geografii rozszerzonej

8.

do 30.09

czwartek

 • Złożenie przez uczniów klasy trzeciej deklaracji maturalnych

9.

1.10

piątek

17:00

 • Ślubowanie Uczniów klasy pierwszej liceum

10.

11-12.10

poniedziałek-wtorek

17:00

 • Warsztaty „Tolerancja jest ok”

11.

13.10

środa

 • Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

12.

14.10

czwartek

 • Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.

15.10

piątek

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.

29.10

piątek

 • Złożenie przez samorząd szkolny wiązanek kwiatów na grobach zasłużonych piłkarzy Jagielloni

15.

1.11

poniedziałek

 • Dzień Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od pracy

16.

2.11

wtorek

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.

10.11

środa

 • Szkolne obchody Święta Niepodległości – zajęcia z wychowawcą

18.

11.11

czwartek

 • Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy

19.

12.11

piątek

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.

16-18.11

wtorek, środa, czwartek

9:00

 • Próbne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego

21.

23.11

wtorek

17:30

 • Zdalne zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów liceum

22.

25.11

czwartek

17:00-19:00

 • Konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

23.

15.12

środa

15:00-17:00

 • Szkolenie Rady Pedagogicznej

24.

23-31.12

 • Zimowa przerwa świąteczna

25.

1.01

sobota

 • Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od pracy

26.

6.01

czwartek

 • Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy

27.

7.01

piątek

 • Boże Narodzenie wyznawców prawosławia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28.

do 14.01

piątek

 • Wystawienie ocen śródrocznych za pierwsze półrocze

29.

17.01

poniedziałek

17:00

 • Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

30.

20.01

czwartek

17:30

 • Zebranie z rodzicami uczniów – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania (Google Meet)

31.

24.01-6.02

 • Ferie zimowe

32.

7.02

poniedziałek

 • Początek drugiego półrocza

33.

22-24.02

wtorek, środa, czwartek

9:00, 14:00

 • Próbne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i przedmiotów rozszerzonych

34.

1.03

poniedziałek

 • Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

35.

22-24.03

wtorek, środa, czwartek

9:00, 14:00

 • Próbne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego i przedmiotów rozszerzonych

36.

25.03

piątek

 • Ostateczny termin poinformowania uczniów klasy trzeciej o grożących ocenach niedostatecznych, nagannej ocenie zachowania oraz nieklasyfikowaniu

37.

21-23.03

poniedziałek, wtorek, środa

8:30

 • Rekolekcje wielkopostne

38.

14-19.04

 • Wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne

39.

15.04

piątek

 • Ostateczny termin poinformowania uczniów klasy trzeciej o przewidywanych ocenach rocznych

40.

19.04

wtorek

 • Ostateczny termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klasy trzeciej

41.

22.04

piątek

 • Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasie trzeciej

42.

25.04

poniedziałek

16:00

 • Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowa uczniów klas trzecich. Szkolenie z procedur maturalnych

43.

27.04

środa

 • Egzaminy klasyfikacyjne

44.

29.04

piątek

10:00

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

45.

1.05

niedziela

 • Święto Pracy – dzień wolny

46.

2.05

poniedziałek

 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – dzień wolny

47.

3.05

wtorek

 • Święto konstytucji 3 Maja – dzień wolny

48.

4-9.05

środa, czwartek, piątek, poniedziałek

 • Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

49.

18-20.05

środa, czwartek, piątek

 • Ustne egzaminy maturalne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych

50.

20.05

piątek

 • Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych, nagannych ocenach zachowania oraz nieklasyfikowaniu

51.

23.05

poniedziałek

17:00

 • Zebranie śródokresowe z rodzicami uczniów oraz konsultacje – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

52.

10.06

piątek

 • Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

53.

14.06

wtorek

 • Ostateczny termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów

54.

16.06

czwartek

 • Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy

55.

17.06

piątek

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

56.

20.06

poniedziałek

16:30

 • Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021

57.

21.06

wtorek

 • Egzaminy klasyfikacyjne

58.

22.06

środa

 • Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas

59.

24.06

piątek

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

60.

25.06-31.08

 • Ferie letnie

61.

5.07

wtorek

od 12:00

 • Wydawanie świadectw maturalnych

62.

23.08

wtorek

9:00

 • Poprawkowe egzaminy maturalne – część pisemna

63.

24-30.08

 • Egzaminy poprawkowe

DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN