|

Matura 2023 – Jest sukces!

Z wielką radością informujemy, iż uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku w 100% zdali egzamin maturalny z języka angielskiego i matematyki oraz w 95% z języka polskiego. 

Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie zgodna i sumienna współpraca absolwentów i nauczycieli. Nasza szkoła dołożyła wszelkich starań, aby uzyskane wyniki były jak najlepsze. Mamy się zatem czym pochwalić.

Serdecznie gratulujemy!!!