REKRUTACJA

Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023:

 • przedmioty rozszerzone: język angielski i matematyka oraz do wyboru biologia lub geografia
 • specjalność: piłka nożna

Ważne!
Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Proces rekrutacji:
 1. Wypełnienie formularza elektronicznego
 2. Wydrukowanie wygenerowanego wniosku i podpisanie go
 3. Dostarczenie kompletu dokumentów do siedziby szkoły
 4. Przystąpienie do testów sprawnościowych
 5. Opublikowanie listy przyjętych
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • karta informacyjna kandydata
 • formularz zgłoszeniowy na testy sprawnościowe (dot. kandydatów spoza APJ)
 • wniosek o wydanie mLegitymacji
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego lub kserokopię „Karty Zdrowia Sportowca” wydaną przez lekarza medycyny sportowej z aktualnym potwierdzeniem zdolności do uprawiania sportu
 • fotografia w formacie legitymacyjnym (2 szt. podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata) oraz w wersji elektronicznej (format: JPG lub JPEG, min. rozmiar: 500x600px, maks. rozmiar: 1500x1800px, maks. rozmiar pliku: 2,5MB)

Informujemy, że zdjęcie można wykonać w domu przy pomocy bezpłatnego Kreatora zdjęć do mLegitymacji

Terminarz rekrutacji:

Wypełnianie formularza rekrutacyjnego

od 21.03,2022

Składanie dokumentów do siedziby szkoły

do 17.06.2022

20.04.2022 -> UWAGA! Zmiana na: 19.04.2022
godz. 10:00 (rocznik 2007)
godz. 12:00 (rocznik 2008)

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów

27.04.2022 godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia ucznia

24.06.2022 – 8.07.2022 do godz. 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych

15.07.2022 godz. 15:00

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na boisku Ośrodka Treningowego, ul. Elewatorska 4 w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy:

 • Marek Wasiluk (rocznik 2007) – tel. 608 077 471
 • Łukasz Tupalski (rocznik 2008) – tel. 693 527 033
Uwaga!

Komplet wymaganych dokumentów składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Informujemy, że nauka w szkole jest płatna.

Więcej informacji dot. rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 885-561-598 lub e-mail: rekrutacja@sms.jagiellonia.pl