5-lecie SMS Jagiellonia

Dnia 29.04.2022 r. odbył się Jubileusz Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku. Zebranych gości przywitała Dyrektor szkoły, p. Barbara Skowrońska, a byli wśród nich: Wojciech Pertkiewicz, Sławomir Kopczewski, Ryszard Karalus, Rafał Matusiak, Jerzy Paszkowski, Małgorzata Lipińska, Halina Gilewicz oraz Adrian Siemieniec. Następnie głos zabrali: Prezes Jagiellonii Białystok, p. Wojciech Pertkiewicz oraz p. Sławomir Kopczewski, Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na chwilę wspomnień – została wyświetlona prezentacja przedstawiająca historię szkoły oraz na część artystyczną – kabaret, który przygotowały p. Agnieszka Budrecka i Patrycja Szajowska wraz z uczniami klasy 3a. Kolejną częścią uroczystości było pożegnanie maturzystów z klasy 3g, którzy uczyli się w szkole od początku jej istnienia.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.