Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Godziny pracy pedagoga w roku 2021/2022

Wtorek 9:30 – 13:30

Czwartek 8:00 – 11:30

Piątek 8:30 – 12:00

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Kiluk

Placówki wspierające dzieci i młodzież

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna
Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA
TELEFON ZAUFANIA dla dzieci i młodzieży