OBIADY

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 dostawcą posiłków jest Restauracja Savilla
Cena obiadu ze wszystkim tj.: dwudaniowy posiłek, opakowanie, dowóz wynosi 17,80 zł

Warunkiem korzystania z obiadów oferowanych przez szkołę jest wypełnienie deklaracji i przesłanie skanu na adres mailowy sekretariat@sms.jagiellonia.pl lub złożenie w sekretariacie szkoły.

Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły za cały miesiąc z góry do 7 dnia każdego miesiąca.
Obiady będą dostarczane od 11 września 2023 r.

Obiady na następny dzień można odwołać nie później niż do godz. 12.00 dnia poprzedniego tylko i wyłącznie w systemie „Pan Licznik”.
Każdy uczeń korzystający z obiadów musi posiadać kartę “Pana Licznika”, która będzie wykorzystywana podczas wydawania posiłku. Cena karty wynosi 10 zł.