Podaruj wiersz

Biblioteka szkolna nawiązała współpracę z Działem Edukacji Książnicy Podlaskiej. Pracownicy tego działu przeprowadzili w naszej szkole zajęcia popularyzujące czytelnictwo. 15 listopada Dominik Sołowiej zachęcał do czytania uczniów klasy 1a na zajęciach „Dlaczego warto czytać”, a 8 grudnia Magdalena Sołowiej przeprowadziła nietypową lekcję poezji „Podaruj wiersz” dla uczniów klas: 2a i 2b.
Przypominamy, że czytanie książek jest bardzo ważne, bo dostarcza emocji, uwrażliwia, poszerza wiedzę o świecie, przynosi dobre wzorce zachowań, doskonali najważniejszą społeczną kompetencję – sprawne posługiwanie się językiem. Dlatego CZYTAJMY!