Ślubowanie pierwszoklasistów

1 października swój wielki dzień mieli nasi pierwszoklasiści, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Po odśpiewaniu hymnu Pani Dyrektor Barbara Skowrońska powitała zebranych, szczególnie ciepłe słowa kierując do młodzieży z klasy IA.

Po wysłuchaniu przemówienia uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości, kształtując ją w duchu patriotyzmu. Dla upamiętnienia podjętych zobowiązań uczniowie złożyli na ręce Pani Dyrektor podpisany przez siebie tekst ślubowania.

Ceremonii pasowania na ucznia dokonał Dyrektor Akademii Piłkarskiej ds. szkoleniowych Jagiellonii Białystok Pan Rafał Matusiak. Uczniowie przyjęli pamiątkowe dyplomy z rąk Wicedyrektora szkoły Pani Anety Matusiak.

Następnie pierwszoklasiści odebrali legitymacje szkolne i upominki od Klubu Jagiellonia w Białymstoku z rąk trenera Pana Przemysława Papiernika i wychowawcy Pana Henryka Zdrodowskiego. Przedstawiciel uczniów klasy pierwszej skierował słowa podziękowania do zebranych gości, nauczycieli i rodziców. Symbolicznym kwiatkiem uczniowie podziękowali kadrze pedagogicznej.

Po oficjalnej uroczystości przyszedł czas na rozrywkę. Pierwszoklasiści poznali przepowiednię szkolnej wróżki, która opisała dalsze losy w nowej szkole. Przepowiednia również dotyczyła kadry pedagogicznej i jej wspaniałego, wieloaspektowego podejścia do ucznia kończąc słowami  „będzie, będzie zabawa, będzie się działo…”. 

Zasłużone gratulacje należą się również przedstawicielom pierwszoklasistów, którzy zmagali się z trudnymi pytaniami quizu.

Na zakończenie spotkania zaproszono całą społeczność szkolną do wspólnego zdjęcia. 

Cieszymy się, że w naszej, powiększającej się rodzinie szkolnej, możemy wspólnie przeżywać doniosłe wydarzenia, a także razem wspaniale się bawić.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie pięknej uroczystości składamy nauczycielom: Panu Hubertowi Bajce, Pani Marcie Mazur-Korniłowicz i Panu Henrykowi Zdrodowskiemu oraz wychowankom z klas: IIB i IA.