Wyniki testów sprawnościowych

Ogłaszamy listę osób z pozytywnym wynikiem testów sprawnościowych, które odbyły się 19.04.2022 r. Wymienione osoby zaliczyły testy i mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie.