Baza szkoły

Siedziba szkoły przy ul. Ciepłej 40
  • dobrze wyposażone sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i monitory interaktywne
  • profesjonalna pracownia komputerowa
  • szerokopasmowy dostęp do internetu
  • skomputeryzowana biblioteka szkolna
  • dziennik elektroniczny Librus Synergia
  • platforma do nauki zdalnej Google Workspace for Education Fundamentals (wcześniej G Suite dla Szkół i Uczelni)
  • przytulna strefa wypoczynku

Galeria