Spotkanie z notariuszem

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez Krajową Radę Notarialną -„Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”. Dzięki temu uczniowie klasy 3a w dniu 13.03.2024 mieli możliwość spotkania z panią notariusz Ewą Czerwińską z kancelarii notarialnej w Białymstoku. Podczas zajęć pani notariusz przybliżyła młodzieży specyfikę zawodu notariusza, uświadomiła o konsekwencjach nieznajomości prawa oraz przekazała istotne informacje na temat wybranych czynności notarialnych, których po osiągnięciu pełnoletności młodzi ludzi mogą dokonywać samodzielnie. Omówiła problematykę związaną z dziedziczeniem. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego dokumenty wymagają specjalnych pieczęci. Poznali pojęcia: akt notarialny, księga wieczysta, hipoteka. Młodzież po przeprowadzonym wykładzie mogła zadawać pytania dotyczące umów notarialnych, kwestii dziedziczenia, spraw majątkowych i podatkowych.