Wyniki testów sprawnościowych 2024

Ogłaszamy listę osób z pozytywnym wynikiem testów sprawnościowych, które odbyły się 13.03.2024 r. Wymienione osoby zaliczyły testy i mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku.

Przypominamy, że kolejnym etapem rekrutacji jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie.