Szczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym

Na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego działającego na rzecz zwiększenia zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym upowszechniamy ulotki dotyczące tej tematyki wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ulotki dotyczą m.  in. chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Ulotki będą także dystrybuowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas prowadzenia akcyjnych działań edukacyjnych, w tym m. in. podczas regionalnych i lokalnych imprez okolicznościowych, festynów, czy zbliżających się wakacji.

To dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa.